Üç Boyutlu Cisimlerin Radar Kesit Alanının Fizik Optik Tekniğiyle Analizi


Saydur E. D. , Erdoğan A. Y. , Ertay A. O. , Kavas A.

V. URSI-TÜRKİYE'2010 BİLİMSEL KONGRESİ, Girne, Türkiye, 25 - 27 Ağustos 2010, ss.297-300

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Girne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.297-300

Özet

Radar, günümüzde askeri ve sivil uygulamalarda hedeflerin tespiti, takibi ve görüntülenmesi maksatlarıyla kullanılmaktadır. Hedefin tespiti, takibi, kimliklendirme maksatlı görüntüsünün elde edilmesi gibi amaçlarda radar kesit alanı (RKA) önem arz etmektedir. RKA, bir cismin veya hedefin radar ekranındaki görünürlük miktarı veya radar sinyallerini radara geri yansıtma miktarı olarak tanımlanır.[1]-[2]. Bu çalışmada CADFEKO ve Ship EDF yazılım araçları kullanılarak, küre, kesik prizma, kesik koni, dairesel silindir, eliptik silindir, kesik koni uçlu silindir(KKU silindir), geometrilerine sahip 3 boyutlu cisimlerin RKA kestirimleri Fizik Optik yöntemiyle hesaplanmıştır.[3]-[4].