Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtları Kullanılarak Deprem Kaynaklı Kalıcı Zemin Yer Değiştirmelerinin Tahmin Edilmesi


Yiğit A., Gedikli A.

POLİTEKNİK DERGİSİ, cilt.18, sa.3, ss.175-181, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: POLİTEKNİK DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.175-181

Özet

Newmark kayan blok modeli, deprem kaynaklı zemin yer değiştirmelerinin hesaplanması için sıkça kullanılan bir modeldir. Literatürde bu model kullanılarak çeşitli deprem verilerine göre regresyon analizleri yapılmış ve bazı hesaplama yöntemleri önerilmiştir. Bu çalışmada öncelikle, Türkiye’de 1976 ile 2013 yılları arasında meydana gelmiş önemli depremlerin kayıtları ( Mw ≥ 5.5) kullanılarak ve önceki çalışmaların Türkiye verilerine göre durumu incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bunu izleyen aşamada da maksimum deprem ivmesine bağlı olarak ortalama ivme (a0)parametresi tanımlanmış ve bu parametreyi içeren yeni bir çözümleme önerilmiştir. Yeni yaklaşımın regresyon uyumu (R2) önceki formlardan daha iyi ve standart sapması daha düşüktür. Bu nedenle, sonuç olarak, önerilen yeni formun kullanılan veriler açısından daha uygun olduğu açık bir şekilde görülmüştür.