A new product positioning approach based on fuzzy cognitive mapping Bulanık bilişsel haritalara dayalı yeni bir ürün konumlandırma yaklaşımı


Asan U., Kadaifçi Ç.

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.35, no.2, pp.1047-1061, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

Günümüzde bir işletmenin rekabetçi bir ortamda hayatta kalabilmesi için hedef kitlesine rakiplerinden daha üstün veya özgün bir değer sunması kaçınılmazdır. Bunu başarabilmek için öncelikle tüketicinin pazardaki mevcut ürünleri nasıl algıladığının ve tercihlerinin ne olduğunun analiz edilmesi ve buna uygun stratejilerin geliştirilmesi gerekir. Literatürde, bu çabaya yönelik, birçok nicel yaklaşım önerilmiştir. Ancak orta ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesinde kritik öneme sahip zamansal algı değişimi problemini dikkate alan dinamik yaklaşımlar çok az sayıda olup sınırlı katkıda bulunmuşlardır. Bunun yanında, hedeflenen bir konuma ulaşabilmenin gerekli koşullarını öngören normatif bir yaklaşımın eksikliği de göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu eksiklikleri gidermek amacıyla az sayıda kısıtlayıcı varsayıma dayanan ve tekrarlı ölçüm gerektirmeyen yeni bir dinamik konumlandırma yöntemi önerilmektedir. Bulanık Bilişsel Haritaların geliştirilmesine dayanan bu yeni yöntem, müşteri algılarının zaman içindeki değişimini başlangıç koşullarına duyarlı bir şekilde modelleyebilmekte ve hedeflenen bir (ideal) konuma ulaşabilmenin gerekli koşullarını geriye dönük öngörü ile analiz edebilmektedir. Önerilen yaklaşımın etkinliğini ve uygulanabilirliğini irdelemek amacıyla çalışmada basit bir uygulama örneği verilmektedir.