Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi


GÖZLÜKAYA H., Ali T.

JOURNAL OF ARCHITECTURAL SCIENCES AND APPLICATIONS, vol.1, no.2, pp.31-47, 2016 (Peer-Reviewed Journal)