H pylori patogenezinde rol oynayan 9 virülans faktörünün çoklu polimeraz zincir reaksiyonu PCR ile tanımlanması virülans faktörleri ile patojenite arasındaki ilişkinin incelenmesi


ÖKTEM OKULLU S., SARUÇ M., TİFTİKÇİ A., ÇİÇEK B., VARDARELİ N. E., Bozbaş A., ...More

8.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 June 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes