H pylori patogenezinde rol oynayan 9 virülans faktörünün çoklu polimeraz zincir reaksiyonu PCR ile tanımlanması virülans faktörleri ile patojenite arasındaki ilişkinin incelenmesi


ÖKTEM OKULLU S., SARUÇ M., TİFTİKÇİ A., ÇİÇEK B., VARDARELİ N. E. , Bozbaş A., ...Daha Fazla

8.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye