İstanbulda Konut Alanlarında Fiziksel Çevre Kalitesi Analizi


Bölen F., TÜRKOĞLU H., ERGUN N., YİRMİBEŞOĞLU F., TERZİ F., KAYA H. S.

IMP Konut ve Yaşam Kalitesi Grubu Raporu, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)