Atomic Structure on Pt Ge 001 Surface and Nanowires


GÜRLÜ O. , acar d. a. , yıldız d., kamber u.

NanoTR-12, 3 - 05 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri