Değişik Tutunma Ortamlarının ve QQ bakterilerinin MBR’xxda biyotıkanma üzerindeki etkisinin karşılaştırılması


Yavuztürk Gül B., İMER D. Y. , Park P., KOYUNCU İ.

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye