Cu katkılı biyocam ve Cu nanoparçacıklı Sr katkılı biyocamdan 3D kompozit yapı iskelesi üretimi


ARİFOĞLU A., EROL TAYGUN M. M., OSKAY S.

Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, vol.1, no.1, pp.16-21, 2018 (Peer-Reviewed Journal)