Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Deneysel karakterizasyonu


ELDEM N., Ayaz S., Alp K. , Öztürk İ.

ITÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2006

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye