Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Deneysel karakterizasyonu


ELDEM N., Ayaz S., Alp K., Öztürk İ.

ITÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 7 - 09 June 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes