Student Graduation Design Projects Symposium in Earth Sciences


Kuzu C. (Editor), Tunçdemir H. (Editor), Ocakoğlu Gökaşan N. (Editor)

İTÜ Maden Fakültesi, İstanbul, 2018

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: İTÜ Maden Fakültesi
  • City: İstanbul
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Önsöz
YER2018, Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu ve Sergisi İTÜ Rektörü ’nün katılımı ve yoğun bir fakülte ilgisi ile açılmış; DSİ, Eczacıbaşı ESAN, Yılmaden ve Straton Madencilik ’ten konuşmacıların kendi alanları ile ilgili konularda yaptıkları sunumlar ile zenginleşmiştir.
Bilindiği üzere YER Sempozyumları, Fakültemiz Bölümleri ’nden yıl içinde mezun olan öğrenciler ile tez danışmanlarının yoğun emek harcayarak ürettikleri bitirme çalışmalarının bilim camiası ile paylaşılması amacıyla her yıl Haziran ayında düzenlenmektedir. Bu yıl da bölüm başkanlıkları ve ilgili komisyonları tarafından seçilen 33 öğrencimizin posterlerini sergilediği, 5 öğrencimizin de sunum yaparak yer bilimleri camiasıyla buluştuğu sempozyum, ayrıca sektörden katılan temsilcilerle akademik şölen mahiyetinde icra edilmiştir.
Bu poster ve sunumların üretildiği tezler de dahil olmak üzere, YER2018 çerçevesinde Maden Fakültesi Bölümleri ’nin bitirme tezlerinden tam metinli bildiriler üretilmiş ve bu sempozyum kitabında toplanmıştır. Oldukça kapsamlı yapılan arazi ve laboratuvar çalışmalarının yanında özgün tasarım ile çözümleme yöntemleri içeren tezler ve bunların
özünü yansıtan bildirilerin sayısının fazlalığı da yapılan emek yoğun çalışmaları göstermesi bakımından önemlidir. Maden Mühendisliği Bölümü 38, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 32, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü 22 bildiriyle ve birden fazla öğrenci grubuyla oluşturulmuş takım çalışması mahiyetindeki çalışmalarıyla Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü 19 ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü ise 13 bildiriyle sempozyuma katkı sağlamıştır.

Sempozyum kitabında yer alan bildirilerin tümü de bilimsel kurul görevi yapan bölüm jürilerinin denetiminden geçmişlerdir. Bu sebeple üretilen bildirilerin diğer sempozyumlardan farklı olarak bir çok akademisyenimizin ekstra onay ve değerlendirmesinden geçmiş olduğu görülmekte ve yapılan çalışmaların üst seviyeli çalışmalar olduğu düşünülmektedir.
Yer bilimleri alanında ifa edilen akademik bitirme çalışmaları emek yoğun ve aynı zamanda
bilimsel sistematik gerektirmekte ve öğrenciler, araştırma görevlileri ve danışmanları bir araya getirmektedir. Üretilen “Bitirme Tasarım Projeleri” ise bir mesleğin üstün nitelikli olarak ilk uygulamaları olmaktadır. Bu nedenle bu bitirme çalışmalarının özünü yansıtan faaliyetler fakültemizce çok önemsenmekte ve söz konusu çalışmaların daha da kapsamlı ve fayda sağlayan takım çalışmaları şeklinde olması için azami çaba gösterilmektedir.

YER2018, Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu ve Sergisi nde, yoğun emek harcayan “Bilim Kurulu”, “Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerine ayrıca teşekkür eder, üretilen çalışmaların daha sonra bu türden çalışmaları yapacak öğrenci ve akademisyenler için yol açıcı olacağına inancımı da vurgulamak isterim.
YER2019 ’da buluşmak üzere !

Prof. Dr. Cengiz Kuzu, Maden Fakültesi Dekanı

Ağustos 2018