GÜÇ SİSTEMİNİN GEÇİCİ KARARLILIK ANALİZİ İÇİN SALINIM DENKLEMİNİN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜLMESİ


Andiç C., Öztürk A., Tosun S., Bozali B.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.283-290

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.283-290
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The stability of a power system can be defined as the ability of the system to remain stable under normal operating conditions and to return to its original state after a disturbing effect. It can be classified as stability, angular stability and voltage stability in power systems. power is generated by synchronous generators that operate in synchronism with the rest of the interconnected system. The synchronous generator is expected to maintain its synchronization after a severe transient failure. Maintaining the synchronism of the generator is called transient state stability, which is an angular stability type. As an exemplary power system, a single machine infinite bar (SMIB) system is preferred. The stability of the SMIB system after a major failure is analyzed by a method called equal field criterion. The equal field criterion is obtained from the swing equation. Since the swing equation is a non-linear equation, numerical methods are used to solve the equation. In this study, Runge-Kutta numerical analysis method 284 was used to solve the swing equation. As a result of this study, an analysis was performed to determine if the generator could maintain its synchronization for different fault clearance times

Bir güç sisteminin kararlılığı, sistemin normal çalışma koşulları altında dengeli çalışma durumunda kalması ve bir bozucu etki sonrasında eski durumuna geri dönebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Güç sistemlerinde kararlılık, açısal kararlılık ve gerilim kararlılığı olarak sınıflandırılabilir. Güç, enterkonnekte sistemin tamamıyla senkronize olarak çalışan bir senkron jeneratör tarafından üretilir. Senkron jeneratörün şiddetli bir geçici arıza sonrasında senkronizmasını koruması beklenmektedir. Jeneratörün senkronizmasını koruması ise bir açısal kararlılık türü olan geçici (transient) hal kararlılığı olarak adlandırılır. Örnek bir güç sistemi olarak tek makinalı sonsuz baralı (SMIB) sistem tercih edilmiştir. SMIB sistemin, büyük bir arıza sonrasındaki kararlılığı, eşit alan kriteri olarak adlandırılan bir yöntem ile analiz edilmektedir. Eşit alan kriteri, salınım denkleminden elde edilmektedir. Salınım denklemi doğrusal olmayan bir denklem olduğu için denklemin çözülmesinde nümerik yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, salınım denkleminin çözülmesinde Runge-Kutta nümerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma neticesinde, farklı arıza temizleme süreleri için jeneratörün senkronizmasını koruyup koruyamadığı yönünde bir analiz yapılmıştır.