Beyşehir Gölü Havzasında Katılımcı Karar Vermeye Yönelik Bir Yöntem Önerisi – A Method Proposal to Enable Collaborative Decision-Making in Beyşehir Lake Basin


YAVUZ F., BAYCAN T.

II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi – ICBEY 2017 2th International Congress of Beyşehir and It’s Vicinity “Lake, City and Civilization”, Konya, Turkey, 6 - 08 October 2017, pp.96-106

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.96-106
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes