Müzik Tarihinde Bagatel Türü Ve Beethoven’in Op. 119 Bagatellerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Basmacıoğlu S. K.

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), vol.9, no.3, pp.99-111, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada küçük bir müzik formu olan bagatelin ortaya çıkışı ve müzik tarihi içindeki gelişimi araştırılarak Beethoven’ın Op. 119 bagatelleri bestecilik özellikleri açısından incelenmiştir. Beethoven’ın özellikle Op. 33, Op. 119 ve Op. 126 bagatelleri ile gelişen bu formda birçok besteci eser vermiştir. Beethoven’ın bütün bagatellerinin listesinin yanı sıra, bu formda eser veren bestecilerden de örneklere bu çalışmada yer verilmiştir. Araştırma sırasında yabancı basılı kaynaklar ve makalelerden faydalanılmıştır. Bu çalışmanın, bagatel türünün tanımını ve gelişimini araştırarak, verilen örneklerle piyano repertuvarındaki yerini ortaya koyacağı düşünülmektedir.

Anahtar Terimler: Bagatel, Beethoven, Piyano