Bağlama İcrasında Tavır Üslup Yorum Ekol ve Doğaçlama Kavramları Üzerine Terminolojik ve Algısal Saptamalar


TERZİ C.

1. Uluslararası Nida Tüfekçi Bağlama Sempozyumu, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye