THE EFFECT OF LAYER THICKNESS TO THE TENSILE STRESS: EXPERIMENTAL STUDIES


Creative Commons License

Günaydın K., Türkmen H. S.

3rd International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.667-670

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.667-670
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Hızlı prototipleme (RP) hızlı ve karmaşık üretimler için geliştirilmiş bir yöntemdir ve katmanlı üretim (LM),

tasarım doğrulama, görselleştirme ve kinematik işlevsellik testini amaçlayan RP için en yaygın yöntemdir. LM,

bilgisayardan katı bir model olarak doğrudan aktarılan gerekli parçaların bilgisayar kontrollü bir üretim

yöntemidir. Ürün geliştirme süresini azaltmak için çok yeterli ve kanıtlanmış bir yöntemdir. LM; seçici lazer

sinterleme (SLS), kaynaştırma birikim modelleme (FDM), stereolitografi (SLA) ve üç boyutlu baskı (3DP) gibi

yöntemleri içerir. Bu çalışmada yöntem olarak kaynaştırma birikim modellemesi kullanılmıştır. Çünkü cihaz ve

tüketim malzemesi diğer yöntemlere göre daha ucuzdur. Zortrax M200 3D baskı cihazı ve Akrilonitril Bütadien

Stiren (ABS) kullanılmıştır. CAD paket programı katı modeli tasarlamak için kullanılır, daha sonra bu model

stereolitografi (STL) dosyasına dönüştürülür. Dönüştürülen bu dosya daha sonra Z-Suite olarak adlandırılan

Zortrax'ın makine yazılımı yani dilimleme yazımına aktarılır. Yazdırma seçenekleri olarak; kalite yüksek, dolgu

maksimum, dikiş normal ve destek kullanılmaz. Katman kalınlığı 0.09, 0.14, 0.19, 0.29, 0.39 mm olan 5 farklı

değer seçilmiştir. Katman kalınlığının gerilme özelliklerine etkisini belirlemek için her katman kalınlığından en

az beş numune EN ISO 527-2-2012’ye uygun olarak üretilmiştir. Çekme testleri de bu standarta göre yapılmıştır.

Sonuç olarak, gerilme-birim şekil değiştirme grafikleri elde edilmiş ve yapıların üretilmesi için en iyi

seçeneklerin neler olduğunu öğrenmek için baskı seçeneklerinin mekanik özelliklere etkisi araştırılmıştır.