İstanbul'da Tekil Konut Dönüşümleri Üzerine Bir Örnek: Bağlarbaşı


Apak S.

İstanbul 1. Konut Kurultayı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kültürel sosyal ve fiziksel biçimlenme süreci içerisinde olan kentler sanayileşme ile 

birlikte köklü değişim ve dönüşümler yaşamıştır. İlk kez batı ülkelerinde sosyal ve 

ekonomik açıdan çöküntü alanlarının yeniden canlandırılmasına yönelik müdahaleler 

şeklinde başlayan kentsel dönüşüm kavramı Türkiye’ de 1990’ lardan başlayan 

küreselleşme olgusu, 1999 Marmara Depremi gerekçesiyle 2000 yılı sonrasında hız 

kazanarak “eskiyi yıkıp yeniden inşa eden dönüşüm modeli” ağırlıklı bir yol izlemiştir. 

Özellikle tarihi bölgelerde parsel bazında uygulanan kentsel dönüşüm çerçevesinde 

yıkıp yeniden yapma modeli, yapı ömrü dolmadan sürekli bir değişim, dönüşüm 

yapmak, var olanı koruyamamak, anlayıp günümüze taşıyamamak kentsel bir hafızayı 

yok saymak, özgünlüğü yitirmek başlıca problemlerden birisidir.  Bu çalışmada amaç 

kentin önemli bir nüvesi olan konutun mevcut tarihi dokuya sahip bölgede geçirdiği 

değişim ve dönüşümü ortaya koymaya yöneliktir. Çalışma alanı, Tarihi Yarımada’ dan  

sonra İstanbul’un en önemli yerleşimlerinden biri olan Üsküdar’ da yer alan Bağlarbaşı 

bölgesindeki Cumhuriyet Caddesi aksı ile Gazi Caddesi aksı arasındaki alan ile 

sınırlandırılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak kent ve kentsel dokudaki dönüşümleri 

kavramsal boyutta ele alan bununla beraber İstanbul genelinde kentsel dönüşüm, 

değişim ve yenileme uygulamalarının kırılma noktalarını da içeren literatür araştırması 

yapılmıştır. Daha sonra Bağlarbaşı Semti’nin konut bağlamında gelişim, değişim ve 

dönüşüm süreçleri farklı dönem haritaları ile analiz edilmiştir. Kırılma süreçlerini 

yansıtan farklı dönem yapıları, mevcut dönüşüm sürecindeki yapılarla saha araştırması 

yöntemiyle fotoğrafları çekilerek, gözleme dayalı tespitlerle  incelenmiştir.