Optimization in Load Distribution Systems with Mixed Integer Linear Programming Algorithm


Kocaarslan İ., Tiryaki H.

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, vol.7, no.1, pp.2-11, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada 4 farklı tip enerji üretim santrali barındıran bir yük tevzii merkezi oluşturulmuş ve söz konusu santrallerin her birinin üretim set değerlerini belirleyebilmek amacıyla karışık tamsayı programlama algoritmasından yararlanılarak bir optimizasyon yazılımı oluşturularak benzetim yapılmıştır. Söz konusu 4 santralin bir  tanesi Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, bir tanesi Gaz Türbini Santrali, bir tanesi Fuel-Oil Türbini Santrali ve bir tanesi de Kömür Yakıtlı Termik Elektrik Santralidir. Bu santrallerde toplam 15 adet ünite bulunmaktadır. Çeşitliliği arttırabilmek ve daha kullanışlı bir metodoloji oluşturabilmek için gerçekleştirilen optimizasyonda üniteler baz alınmıştır. Türkiye koşullarını yansıtan bu optimizasyon yazılımına ileride kullanılmak üzere alternatif olarak karbon salınımlarını da gözeten bir bölüm eklenmiştir. Böylelikle karbon salınımlarının dikkate alınmasının elektrik üretim set değerlerinde yaptığı etki net olarak gözlenebilmiştir.