Artıfıcıal Neural Network Based Solutıon Of Inverse And Forward Kınematıcs Of Sıx-axıs Robotıc Arm


NOĞAY H. S. , AKINCI T. Ç. , ŞEKER Ş. S.

Unıversıty Burgas, International Conference Educatıon, Scıence, Economıcs And Technologıes, 22 - 23 Haziran 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri