A Model Proposal for Measuring the Performance Of NursesIn The Specialized Nursing System


KAN ÖNTÜRK Z., TÜRKELİ S. , Akbaş Şahin H.

2nd International Congress on Quality and Performance in Healthcare, 14 - 16 Mayıs 2010, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.1