İşçilerin İş Sözleşmeleri Haklarında Çok Sayıda İcra Takibi Bulunması Nedeniyle Feshedilebilir mi Bir Kamu İktisadi Teşebbüsünün Konuyla İlgili Genelgesi Üzerine Değerlendirme


KABAKCI M., BAYSAL U.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, no.74, pp.465-479, 2016 (Peer-Reviewed Journal)