YIĞMA YAPILARIN ANALİZİ İÇİN DETAYLI MİKRO MODELLEME TEKNİĞİNİN UYGULANMASI VE MODELLEME STRATEJİLERİ


Kömürcü S.

22. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, Adana, Turkey, 6 - 08 September 2021, pp.1-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Masonry structures are one of the most complex systems in terms of modeling difficulties of their anisotropic characters. Among the researchers who have been working on modeling of masonry structures, the simulation of masonry walls using detailed micro modeling technique have still a controversial topic in terms of implementation of finite element models. In the present study, nonlinear structural behaviors of masonry walls are modeled via detailed micro modeling technique using finite element method. The masonry units such as bricks, stones or etc. and mortar between the masonry units are modeled in detailed micro modeling to show the anisotropic behavior of structures. In addition, contact and target elements are used to represent the interaction between the masonry brick units and mortar. Special attention is given to represent the detailed micro models, clearly. Thus, novel modeling insights are introduced to understand the concept of detailed micro modeling strategy for the analyses of masonry structures. Besides the implementation of the detailed micro modeling technique, the analyses obtained results are validated with experimental studies in literature.


ÖZET Yığma yapılar, anizotropik karakterlerinin modellenebilmesinin zorluğu açısından en karmaşık sistemlerden biridir. Yığma yapıların modellenmesi üzerine çalışan araştırmacılar arasında, detaylı mikro modelleme tekniği kullanılarak yığma duvarların simülasyonu, sonlu eleman modellerinin uygulanması aşamasında günümüzde tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada, yığma duvarların doğrusal olmayan yapısal davranışları, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak detaylı mikro modelleme tekniği ile modellenmektedir. Yapıların anizotropik davranışını göstermek için tuğla, taş vb. duvar birimleri ve duvar birimleri arasındaki harç detaylı mikro modelleme ile modellenmektedir. Ek olarak, duvar tuğla birimleri ve harç arasındaki etkileşimi temsil etmek için temas ve hedef elemanlar kullanılmaktadır. Detaylı mikro modellerin net bir şekilde temsil edilmesine özel önem verilmiştir. Bu nedenle, yığma yapıların analizi için detaylı mikro modelleme kavramını anlatmak için yeni modelleme stratejileri gösterilmektedir. Detaylı mikro modelleme tekniğinin uygulanmasının yanı sıra, elde edilen analiz sonuçları literatürdeki deneysel çalışmalarla doğrulanmaktadır.