GÜÇ SİSTEMLERİNDE FAZÖR ÖLÇÜM BİRİMİNİN OPTİMAL BAĞLANTI NOKTALARININ N-1 GÜVENLİK KOŞULLARI ALTINDA BELİRLENMESİ


Bozali B., Öztürk A., Andiç C.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.819-827

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.819-827

Abstract

Monitoring of power systems is very important in terms of planning the system. It is necessary to ensure the stability and reliability of the system by taking the necessary measures without any hesitation. It is also possible to observe the entire system by placing the Phasor Measurement Units (PMUs), which can measure and calculate all current and voltage phasor information, in the optimum number of systems. In this study, the N-1 Safety method, which makes the system maximum observable, has been proposed. The aim of the proposed method is to minimize the total number of PMUs in the power system buses and thus to save high PMU costs. Simulations for optimal solution IEEE 14-bus using the N-1 Security method with the PSAT Toolbox interface running on Matlab software was performed on IEEE 30-bus testing systems. In this study, it was found out how many PMUs should be placed in order to be able to fully observe the power system by using the least number of PMUs and which busbars should be placed in the PMU. The simulation results were compared.

Güç sistemlerinin çok iyi bir şekilde gözlemlenmesi sistemin planlanması açısından oldukça önemlidir. Sistemin herhangi bir kararsızlık durumuna gelmeden gerekli önlemler alınarak kararlılığı ve güvenirliği sağlanması gerekmektedir. Güç sistemi’nin, tüm akım ve gerilim fazör bilgilerini ölçen ve hesaplayabilen Fazör Ölçüm Birimlerinin (FÖB’lerin) optimum sayıda sisteme yerleştirilmesi ile tüm sistemin gözlemlenmesi de münkün olacaktır. Bu çalışmada sistemi maksimum gözlenebilir kılan N-1 Güvenlik metodu önerilmiştir. Önerilen metodun amacı, güç sistemi veri yollarındaki toplam FÖB sayısını minimize etmek ve böylece yüksek FÖB maliyetlerinden tasarruf sağlamak. Optimal çözüm için benzetimler Matlab yazılımı üzerinde çalışan PSAT Toolbox ara yüzü ile N-1 Güvenlik metodu kullanılarak, IEEE 14-bara, IEEE 30-bara test sistemleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada en az sayıda FÖB kullanılarak güç sistemi’nin tamamen gözlenebilmesi için kaç adet FÖB yerleştirilmesi gerektiğini ve FÖB’lerin hangi baralara yerleştirilmesinin uygun olacağı bulunmuştur. Elde edilen benzetim sonuçları karşılaştırılmış.