Türk Halk Müziği İcrasında Viyolonsel


ÖZTÜRK C.

Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, vol.12, no.44, pp.32-33, 2006 (Peer-Reviewed Journal)