Hedef Pazar Olarak Kadınların Aile İçi Satın Alma Karar Yapısı ve Yaşam Biçimi Bölümlendirmesi


SEZGİN S. D., Uray N., Burnaz H. Ş.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.117-135, 1995 (Peer-Reviewed Journal)