Economic Dispatch by Using Crow Search Algorithm Power System in Turkey


Andiç C., Öztürk A., Tosun S.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, no.1, pp.428-436, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The planning of electricity power systems operation with increasing energy demand and its operation under optimum conditions have gained more value in nowadays. The demanded electrical energy in the world and in our country is met by thermal fuel plants with a very high rate. In the case of Economic Dispatch (ED), the fuel costs of thermal power plants should be reduced. In this study, thermal plants should operate by using Crow Search Algorithm (CSA) is one of the heuristic methods, ED analysis of 14 buses and 6 thermal plants with 400 kV has been conducted. In the analyzes, generator capacity constraints, with line loss and production-consumption power balance are taken into consideration and optimum operating conditions of generators are determined in order to minimize the total fuel cost of the system. 

Enerjinin talebinin artması ile elektrik güç sistemlerinin çalışmasının planlanması ve en uygun koşullarda işletilmesi son zamanlarda artarak önem kazanmaktadır. Ülkemizde ve dünya genelinde talep edilen elektrik enerjisi oldukça yüksek oranla termik yakıtlı santraller tarafından karşılanmaktadır. Ekonomik Yük Dağıtım (EYD) probleminde termik yakıtlı santrallerin yakıt maliyetleri azaltılarak şebekenin işletilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada sezgisel yöntemlerden biri olan Karga Arama Algoritması (KAA) uygulanarak Türkiye’de kullanılan 400 kV’luk, 6 adet termik yakıtlı santrali bulunan 14 baralı bir güç sisteminde EYD problemi çözülmüştür. Yapılan çalışmada, jeneratörlerin üretim limit değerleri, hat kayıpları ve üretim-tüketim güç dengesi dikkate alınılarak sistemin toplam yakıt maliyetini en aza indirgemek için jeneratörlerin optimum çalışma şartları belirlenmiştir.