Yapısal VAR Modeli Çerçevesinde Kısa ve Uzun Vadeli Faiz Oranları ile Reel Döviz Kuru Arasındaki Etkileşimler: ABD-İngiltere Örneği


TOKMAKÇIOĞLU K., ÖZÇELEBİ O.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.1-16, 2018 (Peer-Reviewed Journal)