Katılım ve Geleneksel Bankalarda Karlılığın Banka Risk Duyarlılıkları Üzerine Olan Etkisinin Analizi


ATAN H. Z., AYDEMİR R.

SIYASET EKONOMI VE YÖNETIM ARAŞTIRMALARI DERGISI, 2022 (Peer-Reviewed Journal)