The Problem of The Reconstruction of İstanbul in Atatürk's Period and The Reflections of The Plan of Henry Prost in The Press (1936-1939)


Creative Commons License

Bayındır Uluskan S.

Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, no.48, pp.109-155, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi
  • Page Numbers: pp.109-155

Abstract

THE PROBLEM OF THE RECONSTRUCTION OF İSTANBUL IN ATATÜRK’S PERIOD AND THE REFLECTIONS OF THE PLAN OF HENRY PROST IN THE PRESS (1936-1939)

     Atatürk, refurbishing the foundation of the Turkish Republic with culture, gave special importance to arts in his cultural policies; thus, got interested closely in architecture and city planning as well as such branches of arts as music, theatre and cinema. While Ankara, one the one hand, striving for a modern city planning, on the other hand, it struggled to form a national architecture. In the 1930s, the priority in city planning was given to İstanbul; therefore, the development plan of city was granted to Henry Prost. The Prost plan went down in history as the first and the longest-term application in the literal sense. However, due to the problems encountered in the preparation and application stages of the plan, both Prost and his plan were criticised harshly for a long time in the press of the period.

     Türkiye Cumhuriyeti’ni kültürle temellendiren Atatürk, kültür politikaları kapsamında sanata ayrı bir önem vermiş, müzik, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarının yanı sıra mimari ve şehircilik çalışmalarıyla da yakından ilgilenmiştir. Ankara, 1930’larda şehirlerin çağdaş bir niteliğe kavuşması amacıyla bir yandan şehir planları yaptırırken diğer yandan da ulusal mimariyi oluşturma çabası içerisine girmiştir. 1930’larda planlanmaya çalışılan şehirlerin başında İstanbul gelmiş ve bu şehrin imar planı ünlü Fransız plancı Henri Prost’a yaptırılmıştır. Prost planı, İstanbul’da gerçek anlamda uygulanan ilk ve en uzun süreli uygulama olarak tarihe geçmiştir. Fakat söz konusu planın hazırlık ve uygulama safhasında karşılaşılan problemler nedeniyle hem Prost hem de planı dönemin basınında uzun süre şiddetle tartışılmıştır.