In The Period of Atatürk Support From Greek and Armenian Communities to Citizenship Policy: Association of Secular Turk Christians and Society of Secular Armenian Catholics


Creative Commons License

Bayındır Uluskan S.

9. Uluslararası Atatürk Kongresi, Amasya, Turkey, 12 - 15 November 2019, vol.2, pp.1991-2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • Doi Number: 10.51824/978-975-17-4794-5.69
  • City: Amasya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1991-2017

Abstract

The First World War led to great unrest and unhappiness worldwide. Turkish people, who fought for many years, were also af-fected very much by these fast changes, transformations and negatives. NewTurkey’s were need to healthy, hardworking and ideal people rather than unrest, unhappy and not ideal society. Citizenship policy was implemented to ensure that people living in these lands speak the same language, share the same culture and have the samecountry at the end of the 1920s. Non-Muslims also supported to this policy of CHP. In our study, the support given by the Greek and Armenian communities to the CHP policy is examined through two extraordi-nary societies they have established.

Birinci Dünya Savaşı, dünya genelinde büyük huzursuzluklara ve mutsuzluklara yol açtı. Uzun yıllar savaşan Türk halkı da bu hızlı de-ğişim, dönüşüm ve olumsuzluklardan fazlasıyla etkilendi. Yeni Tür-kiye’nin huzursuz, mutsuz ve idealsiz bir toplumdan ziyade sağlıklı, çalışkan ve ülküsü olan insanlara yani “ideal vatandaşlara” ihtiyacı vardı. Buradan hareketle, 1920’lerin sonlarından itibaren bu toprak-larda yaşayan insanların aynı dili konuşması, aynı kültürü paylaşması ve aynı ülküye sahip olması amacıyla bir vatandaşlık politikası yürü-tüldü.CHP’nin bu siyasetine Gayrimüslimlerden de destek geldi. Ça-lışmamızda, Rum ve Ermeni cemaatlerin CHP politikasına verdiği destek, kurdukları iki sıra dışı cemiyet üzerinden incelenmektedir.