Farklı sargı yapılarının tekerlek içi fırçasız doğru akım motorlarının verimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Creative Commons License

ÇABUK A. S. , SAĞLAM Ş., ÜSTÜN Ö.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.4, pp.1975-1985, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier