Farklı sargı yapılarının tekerlek içi fırçasız doğru akım motorlarının verimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Creative Commons License

ÇABUK A. S., SAĞLAM Ş., ÜSTÜN Ö.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.4, pp.1975-1985, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier