Bilgi Faaliyetlerinde Örgütsel Etkileşim ve Türk Sanayi İşletmelerindeki Gelişmeler


Creative Commons License

Küskü F.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.1, no.4, pp.189-199, 1996 (Peer-Reviewed Journal)