Women Dances in Eskişehir”,


ÖTKEN N.

26. Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Dance, Gender and Meanings, /Contemporizing Traditional Dance, 19 - 25 Temmuz 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri