Ofis Koltuğu Anket Çalışması ve Masaj Mekanizması Tasarımı


Çetin M. S.

Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik FakültesiFen ve Mühendislik Dergisi, vol.20, no.60, pp.804-816, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The office environments and equipments, that not designed ergonomically, cause permanent musculoskeletal diseases over time. Nowadays, the people have become almost integrated with their chairs because of increasing of their working hours in the offices. There are some studies about different types of chair construction designs and some workshops on working posture to prevent musculoskeletal system diseases of sedentary office workers. As a preliminary research, a survey was applied to the sample chosen among the academic and administrative staff of Dokuz Eylül University who sit in the office environment for a long time. As a result of the survey application, two massage mechanisms have been designed to enhance the comfort conditions of the office workers.


Ergonomik açıdan yetersiz tasarlanmış ofis ortamları ve ekipmanları, zaman geçtikçe kalıcı hale gelen kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açmaktadırlar. Günümüzde ofislerde bilgisayar karşısında çalışma sürelerinin artmasıyla, insanlar adeta koltukları ile bütünleşik bir şekilde yaşar hale gelmişlerdir. Uzun süre koltuklarında oturarak çalışanlarda gözlenen kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını engellemek amacıyla farklı ofis koltuğu konstrüksiyon tasarımları ve çalışma postürü ile ilgili kullanıcı eğitimleri verilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Bir ön araştırma olarak bu çalışmada, ofis ortamında uzun süre oturarak çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personeli arasından belirlenmiş olan örnekleme anket uygulaması yapılmıştır. Kişilerin anket cevaplarında belirttikleri rahatsızlıklardan yola çıkılarak, ofis çalışanlarının konfor şartlarının iyileştirilmesi için iki adet masaj mekanizması tasarlanmıştır.