Süperior kapsül rekonstrüksiyonunda hücresiz insan dermal grefti ve tensor fasya lata otogreftinin karşılaştırılması: Tavşan modelinde histolojik ve biyomekanik çalışma


YILDIZ F., BİLSEL İ. K. , PULATKAN M. A. , KAPICIOĞLU M., UZER G., ÇETİNDAMAR T., ...Daha Fazla

10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye