Vitamin D and enhanced efficient electrochemical biosensors


Kirazoğlu M., BENLİ B.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.525-537, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the increasing demand in recent years, the interest in vitamins has been growing rapidly. The vitamin group that attracts attention with the pandemic period is vitamin D. Vitamin D deficiency and insufficiency; It is associated with many chronic diseases including cancers, cardiovascular diseases, metabolic syndrome, infectious and autoimmune diseases. Therefore, the need to monitor exposure and the amount and amount of vitamins in foods, drugs, and biological fluids makes regular measurement critical. The importance of organic and inorganic (such as nanoclays, ceramics, bioactive glasses and metal oxide nanoparticles) carriers used in ensuring, increasing and protecting the stability of vitamins is of great importance. In this study, starting from vitamin D and its importance, by referring to the methods used in the determination of vitamin D, electrochemical methods will be examined in particular, by referring to the stabilizing inorganic nanocarriers in particular nanoclays, comprehensive reviews will be made about promising
Son yıllarda giderek artan taleple birlikte vitaminlere olan ilgi hızla büyümektedir. Pandemi dönemiyle beraber dikkatleri üzerine çeken vitamin grubu ise D vitaminidir. D vitamini eksikliği ve yetersizliği; kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, enfeksiyöz ve otoimmün hastalıkların dahil olduğu pek çok kronik hastalıkla ilişkilendirilmektedir. Bu yüzden gerek maruz kalınan ve gerekse yiyeceklerdeki, ilaçlardaki ve biyolojik sıvılardaki vitaminlerin ve miktarlarının takibine duyulan ihtiyaç düzenli ölçmeyi kritik hale getirir. Vitaminlerin stabilitesinin sağlanması, kararlılığının arttırılması ve korunmasında kullanılan organik ve inorganik (nanokiller, seramikler, biyoaktif camlar ve metal oksit nanopartiküller gibi) taşıyıcıların önemi büyüktür. Bu çalışmada, D vitamini ve öneminden başlayarak, D vitamini tayininde kullanılan yöntemlere değinerek, özellikle elektrokimyasal yöntemler incelenecek, stabilite sağlayıcı inorganik nanotaşıyıcılara nanokiller özelinde değinerek, yakın gelecekteki (biyo)algılama platformları olarak umut verici olasılıklar hakkında kapsamlı incelemelerde bulunulacaktır.