Düşük Plastisiteli Killerin Önkonsolidasyon Basıncının Çeşitli Yöntemlerle Belirlenmesi


Şenol A., Hatipoğlu M., Özüdoğru T. Y., Taylan Z. N.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 08 September 2006, pp.476-481

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.476-481
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In the field a soil at a depth has been subjected to a certain maximum effective overburden pressure in its geologic history and the maximum effective overburden pressure may be equal to or less than its existing overburden pressure. In the Geotechnical Engineering applications it is important to determine the preconsolidation pressure in order to observe the stress history and the consolidation behavior of the clayey soils. As it is all known, the stress and strain behavior of the soils under the stress conditions for lower and upper values of the preconsolidation pressure is different. Therefore it is significant to determine the preconsolidation pressure of the soil accurately and sensitively. The goal of this paper is to compare five of the preconsolidation determination methods which are Casagrande, Da Silva, Sridharan, Senol and Tavenas methods. It is aimed to evaluate a significant relation between these five methods by using several low plasticity clay samples. Then, the conventional oedometer tests were performed on 10 low plasticity clay (CL) samples coming from 10 different regions of Turkey. At last step the data obtained from these tests were applied to the present five preconsolidation pressure determination methods. It is targeted to evaluate the results of the analysis by using statistical methods.

Killi zeminlerin konsolidasyon davranışı ve gerilme geçmisinin belirlenmesi açısından, önkonsolidasyon basıncının saptanması önem taşımaktadır. Bilindiği gibi kohezyonlu zeminlerde önkonsolidasyon basıncından daha düşük veya daha yüksek değerlerde mukavemet ve sıkışma davranışları farklılık göstermektedir. Bu nedenle, önkonsolidasyon basıncının hassas ve gerçekçi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelmiş olan 10 adet düşük plastisiteli kil (CL) numunesi kullanılmıstır. Bu numuneler üzerinde yapılan ödometre deneyinden elde edilen veriler kullanılarak, önkonsolidasyon basınçları belirlenmiştir. Önkonsolidasyon basınçları; geoteknik mühendisliği literatüründe verilmis olan 11 yöntemden, kademeli yüklemeli ödometre deneyine uygun olan, Casagrande, Da Silva, Sridharan, Şenol ve Tavenas yöntemleri olmak üzere beş değişik yöntem kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar, matematiksel ve istatistiksel metotlar kullanılarak değerlendirilmiş ve yöntemlerin hassasiyeti incelenmiştir.