Kırsal Yerleşmelerde Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi İçin Bir Yöntem Önerisi: Bursa Köylerinden Örnekler


Küçükoğul S., TÜRKOĞLU H.

Journal of Planning, ss.1-16, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)