İlköğretimm ikinci kademe öğrencilerinin enerji ve enerji ile ilgili kavramları algılamaları üzerine bir araştırma


YÜRÜMEZOĞLU K., AYAZ S., ÇÖKELEZ A.

Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education, vol.3, pp.52-73, 2009 (Peer-Reviewed Journal)