Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm için Toplumsal ve Kurumsal Gelişim Programı


Özçevik Ö. , Türk Ş. Ş. , Beygo C. , Akçakaya Waıte Jr İ., Şen K.

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi: Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey