Uydu Görüntülerinde Mekansal Çözünürlüğün Tarım Alanlarının ve Ürün Tiplerinin Belirlenmesine Etkisinin Araştırılması: Şanlıurfa Örneği


Algancı U., Sertel E., ÖRMECİ C., OZDOGAN M.

Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi, no.105, pp.21-27, 2011 (Peer-Reviewed Journal)