Geometrik Desenlerin Uygulanmasında Malzeme ve Zanaatin Etkilerini Çini Mozaik Üzerinden Okuma


ÖZGAN S. Y. , ÖZKAR M.

CRAFTARCH’18 - INTERNATIONAL ART CRAFT SPACE CONGRESS, 5 - 07 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text