Kavramsal Hidrolojik Model Parametrelerinin Sezgiye Dayalı Algoritmalar ile Eniyilenmesi


BAŞAKIN E. E. , Sağ A. B. , KARTAL E. , Avcuoğlu M. B. , DEMİREL M. C.

3. ULUSLARARASI ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU: Sürdürülebilir Tarım ve Çevre, Tokat, Turkey, 21 - 23 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tokat
  • Country: Turkey