Efficiency-based comparison of offshore solar and wind energy production in the Mediterranean coasts of Turkey


Creative Commons License

Yıldız C., AKGÜL M. A.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.1, pp.122-136, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Deployment of photovoltaic systems on natural and artificial lakes and dam reservoirs is a developing and spreading application in the recent years for the harvestment of solar energy. In this study, the efficiency, energy production and cost ratios of photovoltaic systems suitable for offshore use has been studied and compared with offshore wind farms. For this purpose, four locations on Turkey's Mediterranean coast were chosen. ECMWF ERA-5 dataset has been used for the solar power calculations carried out in PVSyst 6.8.5 software considering a 5MW deployment. NCEP wind data has been used with the NREL 5MW prototype offshore wind turbine to evaluate the wind power. Construction costs and energy production values are evaluated and compared. It has been found that offshore PV farms can provide a higher energy production and investment efficiency on all four locations.
Güneş enerjisi üretiminde fotovoltaik sistemlerin tabii ve suni göller ve baraj hazneleri üzerine kurulması son senelerde artış gösteren bir uygulamadır. Bu çalışmada fotovoltaik santrallerin açık deniz ortamında kurulumu halinde sistemlerin verim, üretim ve maliyet oranları açılarından açık deniz rüzgâr santralleri ile karşılaştırılmaları hedeflenmiştir. Bu amaçla Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında dört farklı konum uygulama alanı olarak seçilmiştir. Güneş verileri ECMWF ERA-5 veritabanından edinilmiş ve PVSyst 6.8.5 yazılımı ile 5MW’lık bir kurulum için güç üretimleri hesaplanmıştır. Rüzgâr verileri NCEP veritabanından alınmış ve NREL 5MW referans türbini üzerinden güç üretimi hesaplanmıştır. Kurulum maliyetleri ve enerji üretimi değerleri her iki sistem için karşılaştırılmış olup incelenen dört bölgede de yüzer GES kurulumu enerji üretimi ve yatırım verimliliği açılarından daha avantajlı bulunmuştur.