Farklı azot kaynakları kullanarak Bor Nitrür kuantum noktaların sentezi


Budak E., Ünlü C.

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.158

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İlk defa 2014 yılında karbon kuantum noktaların sentezlenmesinden esinlenerek, daha önce birçok kuantum nokta
sisteminde katkılama (doplama) aracı olarak kullanılmış bor ve azot atomları kullanılarak bor nitrür kuantum
noktaları sentezlenmiştir
(Lin et al., 2014). Biyomedikal alanda oldukça değerli bir materyal olan bor nitrür
bileşiğinin kuantum nokta yapımında kullanılması, bor nitrür kuantum noktaları bir cazibe merkezi haline
getirmiştir
. Bor, canlı organizmalarda öldürücü zehir etkisi göstermemesi sebebi ile biyomedikal alanlarda yaygın
bir şekilde kullanılabilme potansiyeli olan bir elementtir ve buna ilaveten kuantum nokta teknolojisi ile
birleştirildiği takdirde, zengin bor kaynaklarına
sahip olan ülkemiz için büyük bir gelir kaynağına dönüşme
potansiyeli taşımaktadır.
Bu çalışmada üre, tiyoüre ve melamin gibi farklı azot kaynakları kullanarak borik asit varlığında hidrotermal
sentez yöntemi ile bor nitrür kuantum noktalar sentezlenmişti
r. Sentezlediğimiz bor nitrür kuantum noktaların
fotofiziksel karakterizasyonunu UV-Vis spektrometre ve floresan spektrometre kullanılarak yapıldı. Yapısal
karakterizasyon ise infrared spectrometre ve X-ray difraktometre kullanılarak yapıldı.