Dilovası Hava Kirliliğinin Trafik Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation 0f Dilovası Air Pollution in Terms of Traffic Emission)


Creative Commons License

Yılmaz M., Toros H., İncecik S., Öztürk Z., Kirkil G., Öztaş D., ...More

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi (UCBAD), vol.3, no.1, pp.43-51, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dilovası, Gebze bölgesi hava kirliliği kaynakları, arazi yapısı ve meteorolojik şartları bakımından Türkiye’nin hava kirliliği potansiyelinin en yüksek seviyede bulunduğu yerlerin başında gelmektedir. Bu bölgede endüstriyel tesisler, D-100 ve E-80 karayollarındaki yoğun trafik ve konutlar bölgenin topoğrafyası ve meteorolojik şartların etkisi sonucunda yüksek hava kirliliği seviyelerinin oluşmasına yol açmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu COST projesinde öncelikle Dilovası bölgesindeki hava kirliliği problemlerine çözüm getirebilmek için kirletici kaynaklardan yayılan emisyonların oluşturduğu PM10, PM2.5, SO2, CO, O3 ve NOx derişimlerinin 2014-2019 dönemi içerisindeki yersel ve zamansal değişimleri incelenecek, bu seviyelerin meteorolojik şartlar ile olan bağlantıları araştırılacaktır. Weather Research Forecasting (WRF) modeli ile bölgede yıl boyunca rüzgar vektörleri ile rüzgar alanları belirlenecek, topoğrafyanın akışlar üzerindeki etkileri simülasyonlarla araştırılacaktır. Ayrıca WRF-Chem modeli ile simülasyonlar yapılarak emisyon kaynakları ve kirlilik seviyeleri arasındaki bağlantılar analiz edilecek ve Dilovası bölgesinde hava kirliliğinin azaltılması için alternatif ulaşım güzergahı senaryoları oluşturulacaktır. Bu çalışmada projemizin “Dilovası’ndaki Mevcut Hava Kirliliğinin Analiz Edilmesi” iş paketinin ilk sonuçları sunulmaktadır.