Rijit cidarlı dairesel kanallarda katı madde hareketinin ve çökelmesinin başlangıcı


ÜNAL N. E.

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.24, no.2, pp.769-778, 2019 (Peer-Reviewed Journal)