Genç Mühendis ve Mimarlara Yönelik, Pratik Keşif Çalışmalarında Kullanabilecekleri, Yapıların Birim İmalat Pozları Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi


Kuruoğlu M., Sarı A., Özyıldız G.

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.437-448

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.437-448
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişen teknolojiyle birlikte insanoğlu daha büyüğü, daha yükseği, daha karmaşığı hedeflemekte ve bunun sonucunda inşaat projeleri daha kapsamlı bir hal almaktadır. İmalatlar ve yapılacak iş kalemi sayısı artmaktadır. Buna bağlı olarak, maliyet tahmininde en çok kullanılan maliyet tahmin metodu olan keşif yöntemi(birim fiyat yöntemi), artan poz sayıları sebebiyle çok uzun zaman almakta ve çok fazla işlem gerektirmektedir. Ayrıca resmi kamu kurumlarının belirlemiş olduğu pozlar yetersiz kalmakta, projeye özel pozlar üretilmektedir. Öyle ki ülkemizde değişik kurumlarda kullanılan poz sayısı 78000 civarındadır. Bu çalışmada bahsedilen yöntem ile temel olarak daha kısa zamanda keşif özetinin tamamlanması ve keşif-metraj işleriyle ilgilenecek olan bir inşaat mühendisi/mimarın öncelikli olarak öğrenmesi gereken poz kategorilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşımda kamu binalarında en çok kullanılan pozların belirlenerek bir poz kütüphanesi oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği’nde sınıflandırılmış olan 41 adet ihalesi yapılmış projenin (okullar, yurt binaları, kültür merkezleri, kamu binaları vb.) keşif özetleri kullanılmaktadır. Bu keşif özetlerinde geçen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl yayımladığı ‘İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları’nda belirlenen pozlar kullanılmakta, yapılan işlerin karşılığının bulunamaması gibi sebeplerle projeye özel oluşturulan pozlar çıkartılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde, daha çok genç mühendis ve mimarların yararlanabileceği, meslek hayatlarında pratik yapı maliyetlerinin belirlenmesinde kullanacakları, yapının poz cinsinden bilinmesini sağlayan ve inşaat keşiflerinde mutlak kullanılan pozlarla oluşturulan poz kütüphanesi kategorileri ve bunların farklı alanlarda kullanımı ile ilgili genel ve karşılaştırmalı analizler sunulmaktadır.