Bizmut-BAL Şelatı Sentezinin Optimizasyonu ve Escherichia coli, Streptococcus pyogenes veAktif Çamur Üzerindeki İnhibisyon Etkisi


KÖSE MUTLU B., TÜRKEN T., okatan s., durmaz g., ÜRPER G. M., güçlü s., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.21, no.62, pp.499-508, 2019 (Peer-Reviewed Journal)