Bizmut-BAL Şelatı Sentezinin Optimizasyonu ve Escherichia coli, Streptococcus pyogenes veAktif Çamur Üzerindeki İnhibisyon Etkisi


KÖSE MUTLU B., TÜRKEN T., okatan s., durmaz g., ÜRPER G. M. , güçlü s., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.21, no.62, pp.499-508, 2019 (Peer-Reviewed Journal)