İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri ve Türkiye'nin ABD ile Yakınlaşmasına Etkileri


Ertem B.

Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, vol.8, no.7, pp.157-183, 2013 (Peer-Reviewed Journal)